Ιστορική η συμφωνία, ιστορικές οι ευθύνες των αρνητών, άρθρο μου στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τυπος” 16.10.2021