Σ. Αναστασιάδης: Ιστορικών διαστάσεων η Συμφωνία με τη Γαλλία 7.10.2021