Τον αφήνουμε στην κρίση των πολιτών, άρθρο μου στο vimapress.gr 4.10.2021