Η ομιλία μου σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, 19 Μαρτίου2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α. Η Ελληνόγλωσση Παιδεία στο εξωτερικό – Μέτρα και Παρεμβάσεις. Β. Οι εξελίξεις για την ανέγερση του σχολείου του Μονάχου.