Αναστασιάδης σε Παπαγεωργίου: Εμπαίζετε και εξαπατάτε την Επιτροπή