Ερώτηση/ 6533/20-3-2019, προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: Άναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016