Γ.Σ. Θεσσαλονίκης ‘Ο Ηρακλής’ Διαδικασία Περαίωσης Ανέλεγκτων Φορολογικών Υποθέσεων για τα Αθλητικά Σωματεία(30-09-2010)