Ερώτηση-Τοποθέτηση συνταξιούχων σε Διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ(15.03.2011)