Δελτίο Τύπου για την Ομιλία για το Σχέδιο νόμου με θέμα Προστασία της Βιοπικοιλότητας και άλλες Διατάξεις(09.03.2011)