Δελτίο Τύπου Φορέα Διαχείρισης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού(19.05.2009)