Ερώτηση-Πρωτοφανή υψηλά ποσοστά ανεργίας στη Θεσσαλονίκη(15.03.2011)