Ερώτηση- θεσμικό πλαίσιο για εισπρακτικές εταιρείες