Εισήγηση επί της τροπολογίας για τον διορισμό των 240 Ιεροδιδασκάλων στη Θράκη