Εισήγηση στην Επιτροπή Απολογισμού- Ισολογισμού του Κράτους, για τον Απολογισμό και Ισολογισμό 2011