Δελτίο Τύπου-Τροπολογία για τον διορισμό 240 Ιεροδιδασκάλων στη Θράκη