Χτυπήστε τη Φοροδιαφυγή- Εισήγηση στην ολομέλεια, 11.01.2013 για το Φορολογικό Νομοσχέδιο