Ερώτηση-Προβλήματα λόγω ελλείψεων σε Αστυνομικά Τμήματα της Θεσσαλονίκης(19.05.2011)