Ερώτηση-Επιβολή Ειδικού Φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από τηλεοπτικούς σταθμούς και κίνδυνος συρρίκνωσης των τοπικών μέσων ενημέρωσης(02.06.2010)