Ερώτηση-Σχεδιασμός για τις περιμετρικές ζώνες των ΤΑΞΙ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης(23.05.2011)