Ερώτηση-Προγραμματική Σύμβαση για τον έλεγχο οστρακοειδών στο Ν. Θεσσαλονίκης(13.05.2011)