Ερώτηση-Απαξίωση και πλήρης εγκατάλειψη των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών(07.10.2010)