Ερώτηση-Κλείνουν τα σχολεία απόδημου ελληνισμού (25.08.2011)