Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Αποζημιώσεις στους Βαμβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλίκι(26.08.2011)