Ερώτηση για μη πληρωμή εξισωτικής αποζημίωσης 2015(13.01.2016)