Ερώτηση σχετικά με την διακοπή επιδότησης ενοικίου των παλιννοστούντων ομογενών από Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.