Ερώτηση για τις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στα Ελληνικά Νησιά και στην Ειδομένη, στην υποδοχή μεταναστών 15.01.2016