Ερώτηση-Φορολογικές Αξίες Ακινήτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού