Ερώτηση-Διακοπή των πτήσεων της Ολυμπιακής απο Αθήνα προς Θεσσαλονίκη