Ερώτηση-Όχι στην υποχρεωτική ένταξη ασφαλισμένων του ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ.