Ερώτηση-Διαφάνεια και ισονομία για τον ιστορικό Ηρακλή Θεσσαλονίκης(11.05.2011)