Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας-Σχεδιασμός του νέου σχολείου και ένταξη του μαθήματος της Πληροφορικής ως υποχρεωτικό μάθημα γενικής Παιδείας(28-10-2010)