Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-Προτεινόμενη τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας της ΕΝΕ(22-07-2010)