Ένωση Αστυνομικών εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης-Χρηματοδότηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού(22-07-2010)