Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ( ΑΠ 2759/31/01/2022)  Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Θέμα: Αναβολή υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού συμβολαίου μίσθωσης αγροτεμαχίων 31.1.2022