‘’Γενοκτονία: Έγκλημα χωρίς παραγραφή’’ Άρθρο μου στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” 22.1.2022