ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΖΗΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 31.1.2022