Δήλωση για την Εφημερίδα-Τα Νέα της Περιφέρειας(26.02.2011)