Διαμαρτυρία για το Νομικό και Διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος ¨Παναγία Σουμελά¨.(22-07-2010)