Δελτίο Τύπου-Μεταφορά των μαθητών στο Νομό Θεσσαλονίκης(06.05.2011)