Δελτίο Τύπου για τον θάνατο του Βουλευτή Άγγελου Τζέκη(20.06.2011)