Συζήτηση επί του σ-ν Υπουργείου Οικονομικών-Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015(28.06.2011)