Ερώτηση-Αναστολή είσπραξης πολεοδομικών και ασφαλιστικών προστίμων σε Παλινοστούντες(16.06.2011)