Ερώτηση-Έντυπο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων(04.07.2011)