Δελτίο Τύπου για την προστασία της Βιοποικιλότητας(22.02.2011)