Χρηματοδότηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.(22-07-2010)