Αντίθεσή στην προτεινόμενη ρύθμιση για μείωση του κόστους εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και τη μείωση του κόστους ανανέωσης εγγραφής των μελών της.(22-07-2010)