ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Πα.Δ.Ε.Ε. 21.5.2020