Σάββας Αναστασιάδης: Με υπερηφάνεια για το παρελθόν, κι αυτοπεποίθηση για το μέλλον! ΕΦ΄ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 20.5.2020