Τέλος στην δωρεάν μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρία.(06-07-2010)