Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης αρμοδιότητας Υπ. Παιδείας-Περικοπή Χρηματοδότησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης(10.03.2011)